Skip to content
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zařízení : Zařízení školního stravování Žižkova 1 Krnov okres Bruntál
příspěvková organizace
Druh činnosti : příprava hlavního jídla pro školní stravování
Kapacita zařízení : 1400
Počet zaměstnanců : 9
            hlavní činnnost       hospodářská činnost
Náklady : rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018
v Kč v Kč v Kč v Kč
Materiálové náklady 1 910 000,00 1 920 000,00 366 000,00 565 000,00
Potraviny 1 700 000 1 700 000,00 340 000 520 000,00
Materiál 200 000 200 000,00 25 000 40 000,00
Majetek do 3.000 Kč 10 000 20 000,00 1 000 5 000,00
Energie 375 000,00 365 000,00 213 000,00 269 000,00
Elektrická energie 160 000 160 000,00 63 000 98 000,00
Plyn 25 000 25 000,00 5 000 8 000,00
Voda 30 000 30 000,00 25 000 23 000,00
Pára 160 000 150 000,00 120 000 140 000,00
Služby 562 000,00 478 000,00 67 000,00 85 000,00
Opravy a udržování – ÚVO
Opravy a udržování 174 000 140 000,00 14 000 20 000,00
Ostatní služby 388 000 338 000,00 53 000 65 000,00
Osobní náklady 1 561 000,00 1 760 200,00 393 000,00 577 900,00
Mzdové nákl.účelově vázané rozvoz 162 000 180 000,00 290 000 425 000,00
Mzdové nákl.účelově vázané dozor 50 000 50 000,00
Mzdové náklady – KÚ 1 291 000 1 465 000,00
Zákonné soc. pojištění 55 000 61 200,00 99 000 144 500,00
Zákonné soc. náklady – FKSP 3 000 4 000,00 4 000 8 400,00
Ostatní náklady 133 000,00 140 829,04 11 000,00 40 742,96
Jiné ostatní náklady 12 000 20 000,00 10 000,00
Odpisy 71 000 70 829,04 6 000 5 742,96
DDHM 20 000 20 000,00 20 000,00
Finanční náklady 30 000 30 000,00 5 000 5 000,00
Náklady celkem 4 541 000,00 4 664 029,04 1 050 000,00 1 537 642,96
Výnosy: rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018
Tržby z prodeje služeb 1 725 000 1 730 000,00 900 000 1 400 000,00
Úroky
Ostatní výnosy 5 000 5 000,00 180 000 180 000,00
Ostaní výnosy – KÚ 1 291 000 1 465 000,00
Ostatní výnosy – školné
Čerpání fondu odměn
– použití zisku z HČ
Výnosy celkem 3 021 000,00 3 200 000,00 1 080 000,00 1 580 000,00
Dotace zřizovatele 1 520 000,00 1 464 029,04 30 000,00 42 357,04   plánovaný
  zisk z HČ
Zpracoval:     Jiřina Krajdlová Razítko:
12.11.2017
Krajdlová Jiřina
Back To Top